O Irixo

Territory. Bump. Hydrology. Climatology. Flower. Fauna. Natural Areas. Cultivation and Uses.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de O Irixo. Hypsometric plane.