Castro de Valdeorras

Analizar as Debilidades, Ameazas, Fortalezas e Oportunidades para dar resposta ás necesidades do Rural Galego.

Plan especial de Protección do Núcleo Rural de O Castro PEP-1, O Castro de Valdeorras, Concello de O Barco de Valdeorras.