PEOC

20/08/2010 APROBACIÓN INICIAL PEP-1

Con data 5 de agosto de 2010, o Pleno da Corporación Municipal do Concello de O Barco de Valdeorras aprobou inicialmente o Plan Especial de Protección do Núcleo Rural de O Castro (PEP-1). Proximamente publicarase no DOGA, momento no que comeza o prazo de exposición pública dun mes.

A documentación xa se pode consultar na web do Concello.