Sarria

Núcleo urbano de Sarria. Entender a súa realidade, resolvendo as súas necesidades, plantexando un crecemento ordenado, dotándoo das infraestructuras, zonas verdes e equipamentos necesarios.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sarria. Plano de Ordenación do Entorno Urbano.