Monterroso

O Desenvolvemento do Rural como motor da economía galega.

Plan Xeral de Ordenación Municipal de Monterroso. Plano de Ordenación dos Núcleos Rurales.